WAT INDUSTRIEWATER EERBEEK VOOR MENS & OMGEVING DOET

DE ROL VAN IWE

IWE loopt graag voorop als het gaat om circulair grondstofgebruik en ontwikkelt innovatieve integrale oplossingen op dat gebied. Op die manier leveren wij een bijdrage aan een duurzame samenleving en stimuleren we anderen ons voorbeeld te volgen. Een greep uit onze activiteiten en de onderwerpen waarnaar we onderzoek doen.

GROENE STROOM VAN ZONNEPARK EERBEEK

Op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken DS Smith Packaging en Folding Boxboard Eerbeek is een zonnepark van 6 hectare aangelegd, dat is twaalf voetbalvelden. Met de 15.570 zonnepanelen worden 1650 huishoudens in Eerbeek, Brummen en omgeving van zonnestroom voorzien. Wil jij dat ook? Kijk dan op de website van BrummenEnergie.

KENNIS VOOR LATER

Schoolklassen zijn van harte welkom bij IWE. We laten leerlingen graag uitgebreid kennismaken met de wondere wereld van de waterzuivering. Een afspraak is zo gemaakt.

 

ONDERZOEKSPROJECT: DROOGTEBESTRIJDING VAN DE VELUWE

De zuidelijke IJsselvallei kampt de laatste jaren met grote droogte. IWE onderzoekt daarom in samenwerking met Wageningen Universiteit (WUR) of het haalbaar is het gezuiverde water terug te geven aan de bodem. Er zijn verschillende opties: het water wordt teruggeleverd aan de drie papierfabrieken (dat gebeurt nu aan één), die het water hergebruiken, het water wordt geloosd in het Apeldoorns Kanaal of de Eerbeekse Beek of het water wordt gebruikt voor de irrigatie van landbouwgrond. Iedere optie vereist speciale technologie; in de laatste drie gevallen moet het water ook nog aan speciale kwaliteitseisen voldoen. WUR zet alle mitsen en maren op een rijtje zodat duidelijk wordt welke optie het beste is om de droogte van de Veluwe te bestrijden.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK: IWE ALS BIOGASHUB

De veeteelt rond Loenen, Brummen en Eerbeek biedt wellicht perspectief om IWE als biogashub te laten functioneren. Dat betekent dat de boeren de mest van hun veestapel laten vergisten; het gas dat dan ontstaat gaat via IWE via een pijpleiding naar papierfabriek Stora Enso De Hoop die het gas gebruikt als energiebron. Onderzoek naar de mogelijkheden is in volle gang.

WARMTENET KOMT NADERBIJ

Het warme proceswater van IWE en Stora Enso De Hoop kan worden ingezet voor verwarming van huizen. Onderzoek heeft dat uitgewezen. Waar, hoe en de manier van financiering zijn de komende tijd onderwerpen van onderzoek. Het duurt dus nog even voor er knopen zijn doorgehakt, maar we houden je op de hoogte.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470