CIRCULAIR EERBEEK

De Nederlandse papierindustrie maakt bijna alleen gebruik van natuurlijke en dus milieuvriendelijke hulpstoffen. Papierfabrieken gebruiken veel water als grondstof, als koelmedium maar vooral als transportmiddel. De andere componenten om papier te maken zijn houtvezels, hulpstoffen en energie. Van de houtvezels en hulpstoffen wordt meer dan 80 procent hergebruikt. Het laatste beetje wordt gebruikt als biobrandstof. Het energieverbruik is succesvol teruggebracht en dankzij de inspanningen van IWE is het waterverbruik de laatste vijf jaar drastisch verlaagd. Door hergebruik van water zijn bovendien veel minder hulpstoffen nodig bij de papierproductie. Daarmee is de duurzaamheidswinst van de productieketen met sprongen gegroeid. 

IWE verwerkt jaarlijks ruim 4 miljoen kubieke meter afvalwater van Folding Boxboard Eerbeek, Stora Enso De Hoop en Coldenhove. Dat is net zoveel als de hoeveelheid afvalwater die een stad zo groot als Utrecht produceert.

PRODUCTRECYCLING

Biogas: via 3 kilometer pijpleiding vindt jaarlijks ruim 4 miljoen kubieke meter biogas zijn weg naar de papierfabriek, die het inzet als vervanging van aardgas.

Droge zwavel: potentieel 25 ton per jaar. De druiventeelt zet zwavel in als gewasbescherming tegen schimmels.

Kalk: ongeveer 750 ton per jaar. De kalk die vrijkomt bij het onthardingsproces wordt na ontwatering toegevoegd aan het stro waarin koeien liggen. Zo worden veel koeienziekten voorkomen.

Retourwater: de papierfabriek gebruikt het grootste deel van het gefilterde en gedesinfecteerde retourwater opnieuw. Het restant gebruikt IWE als vervanging van grondwater.

Droog slib: de slibdroogmachine zet het bezonken slib van de papierfabrieken om in een bruikbare grondstof voor de cementindustrie.

Bacteriekorrels: de overmaat aan langzaam groeiende bacteriën gaat in de vorm van bacteriekorrels naar zuiveringsinstallaties die daaraan behoefte hebben.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470