Waterrotonde Eerbeek

Het beschikbaar hebben van kwalitatief goed water wordt steeds belangrijker, Wij zien ook dat zomers zicht steeds meer kenmerken door lange periodes van droogte en daling van het grondwaterpeil. Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende beschikbaar water werken drie papierfabrieken in Eerbeek – Stora Enso De Hoop, Coldenhove en Folding Boxboard Eerbeek – daarom samen aan een volledig gesloten watersysteem dat in 2026 voor de eerste fabriek operationeel moet zijn op Industriewater Eerbeek (IWE). Smart Packaging Solutions in Loenen sluit ook aan in deze pilot.

  • IWE zuivert het proceswater van de papierfabrieken en levert schoon water retour. De besparing aan grondwateronttrekkingen is 4.000.000 m3 water per jaar;
  • De grondwaterbronnen zijn nog operationeel als calamiteitenbron voor maximaal 12 dagen per jaar;
  • Verdampingsverliezen worden met gezuiverd IJsselwater aangevuld.

Om dit volledig gesloten watersysteem succesvol te laten zijn, is samenwerking met technologiepartners, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, de Provincie Gelderland, de gemeente Brummen en drinkwaterbedrijven essentieel.

De pilot is in het derde kwartaal van 2023 van start gegaan en loopt tot eind 2023. Begin 2024 wordt een keuze gemaakt voor een mogelijke full scale versie van de Waterrotonde.

Meer informatie vindt u op www.waterrotonde.nl

Planning Waterrotonde

Proces Waterrotonde

IWE DASHBOARD

Vuil water

Inkomend water

2.760.000 m³

Droge stof

3.039 ton

CZV

7.339 ton
Inkomend water
4.063.000 m³
Droge stof
4.075 ton
CZV
14.757 ton

Schoon water

Naar IJssel

2.376.000 m³

Retourwater
De Hoop

518.000 m³
Naar IJssel
2.983.000 m³
Retour water DS Smith
1.229.000 m³
Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470