BUSINESS AKKOORD

De natuur bewijst ons enorme diensten met bijvoorbeeld zijn water, voedsel, (bouw)materialen en mogelijkheden om te recreëren. Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat het natuurlijk kapitaal echter onder grote druk. IWE draagt daarom vol overtuiging zijn steentje bij om natuurlijke rijkdommen in stand te houden. Alleen dan kunnen toekomstige generaties blijvend profiteren van economische kansen die de natuur biedt. Om die reden konden we in november 2016 als een van de eerste bedrijven het Business Akkoord Natuurlijk Kapitaal onderschrijven. De afspraken die toen zijn gemaakt, kunt u vinden op www.natuurlijkkapitaal.com.

Om kort te gaan:
IWE vindt dat NATUURLIJK KAPITAAL hoofdletters verdient en daar handelen we naar. Dat is een zaak van lange adem en niet van snel gewin. Het complexe en innovatieve project ‘Duurzaam Water Eerbeek’ heeft ertoe geleid dat water wordt hergebruikt en biogas toepassing vindt als aardgasvervanger.

Door minder grondwater aan de bodem te onttrekken stijgt het waterpeil op de Veluwe en stroomt de Eerbeekse spreng beter. Dat bevordert de biodiversiteit.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470