BLIK OP DE TOEKOMST

De nabije toekomst van IWE staat vooral in het teken van nog betere procesbeheersing met inzet van steeds geavanceerdere digitale technologie. Het doel daarvan is de omgeving nog minder te belasten als het gaat om geur- en geluidsemissie, om circulair te zijn als het gaat om gebruik van energie en hulpstoffen. Ook sorteren we daarmee voor om ruimschoots te voldoen aan de milieu-eisen die de komende jaren alleen maar verder worden aangescherpt.

Slimme sensoren
Sensoren meten real time wat de prestatie is van een procesonderdeel. Dat betekent dat je problemen altijd voor bent en je de procescondities bijtijds kunt aanpassen. De sensoren zijn een belangrijk onderdeel van het analyseproces. Afhankelijk van de hoeveelheid water die de papierfabrieken aanleveren, de vuillast ervan en daarmee de belasting op de biologische systemen, zijn de processen daardoor bij te sturen.

Energiebesparing
De kennis die voortvloeit uit het analyseproces maakt het mogelijk om het energieverbruik te verminderen. De blowers die lucht in een tank blazen gebruiken veel elektriciteit. Door de procescondities aan te passen kan het energieverbruik gereduceerd worden. IWE doet in groter samenwerkingsverband met onder andere kennisinstellingen als Wageningen Universiteit onderzoek naar hergebruik van water, terugwinnen van warmte en andere vraagstukken om energie te besparen. Alles met als doel circulair te zijn en alle grondstoffen ten volle te benutten.

Digitalisering
Toepassing van moderne technologie is onmisbaar als het gaat om procesbeheersing. Bij IWE worden algoritmen ontwikkeld die voorspellen wat er gaat gebeuren (predictive analysis). Dat gebeurt op basis van de data die de sensoren leveren. Als daaruit bijvoorbeeld blijkt dat een pomp steeds harder moet werken om een bepaalde hoeveelheid water te verpompen, dan is er iets mee aan de hand; de pomp is bijvoorbeeld verstopt. Aan de hand van die data is het onderhoud te voorspellen (predictive maintenance). Dat betekent dat preventief onderhoud volgens een vast schema tot het verleden behoort; het onderhoud kan precies op tijd worden gepland. Dat is behoorlijk intelligent en efficiënt.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470