INNOVATIES

Door de jaren heen werd waterzuivering steeds circulairder door de introductie en implementatie van moderne technieken.

Een doorstart van ENPOM (Eerste Nederlandse Pulp Ontginnings Maatschappij).

Klik hier voor de historie.

Bij aerobe zuivering wordt actief slib in een tank belucht waarin afvalwater wordt ingebracht. De micro-organismen uit het slib zetten de afvalstoffen om in lichaamseigen stoffen. Het slib bezinkt en het schone water wordt daarna geloosd.

Milieutechnoloog prof.dr.ir. Gatze Lettinga werkte vanaf de jaren zeventig volhardend aan de toepassing van anaerobe zuivering. Voor zijn inspanningen ontving hij daarvoor de Tyler Prize, ook wel de Nobelprijs voor het milieu genoemd.
De biogasontzwavelingsinstallatie verwijdert waterstofsulfide uit het ruwe biogas waardoor het geschikt is als brandstof en bijvoorbeeld aan het gasnet kan worden geleverd.

Het gesloten systeem heeft een hoger rendement dan voorheen, genereert meer biogas en zorgt voor minder geuremissie.

Actief chloor (desinfectie retourwater), hypochloorzuur (t.b.v. aanzuren retourwater) en natriumhydroxide (t.b.v. biogas ontzwaveling).

Voorverzuring is een tussenstap in het zuiveringsproces; het proces is hiermee nog beter te beheersen.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470