MISSIE, VISIE EN KENNISUITWISSELING

IWE_Visie

VISIE

Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door grondstoffen geschikt te maken voor hergebruik.

IWE_Missie

MISSIE

Industriewater Eerbeek is voortrekker op het gebied van circulair grondstofgebruik. Door het opzetten van samenwerkingsverbanden met de belanghebbenden worden innovatieve integrale oplossingen ontwikkeld en toegepast. Zo leveren wij een bijdrage aan een duurzame samenleving en stimuleren we anderen ons voorbeeld te volgen.

IWE_Kennis-delen

KENNISUITWISSELING

De papierindustrie groeit naar volledig circulair gebruik van grondstoffen. IWE deelt zijn kennis en ervaring op dat gebied met iedereen die inspiratie zoekt om zijn bijdrage tot het behoud van natuurlijk kapitaal te vergroten. Dat gebeurt onder andere op deze website; zie kennisbank, door bijdragen te leveren aan opleidingen en in de vorm van rondleidingen en workshops.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470