PROCESSEN INDUSTRIEWATER EERBEEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ZUIVERINGSPROCES

In drie biologische stappen worden de opgeloste stoffen uit het afvalwater gezuiverd. Bacteriën die dit moeten doen, hebben behalve de vervuiling in het water nog stikstof en fosfaat nodig. Deze nutriënten worden aangevuld door specifiek afvalwater van andere bedrijven toe te voegen. Dit maakt de inzet van chemicaliën overbodig.
Tijdens de eerste stap van het zuiveringsproces zetten bacteriën ongeveer 80% van het opgeloste organische materiaal om in biogas. Dit gebeurt onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden (meer weten over anaeroob zuiveren).De aangroei van bacteriën wordt regel-matig afgeroomd en verkocht aan nieuwe zuiveringsinstallaties of aan installaties die hun bacteriën verloren zijn.
In de tweede zuurstofrijke stap worden de resten (ca. 5%) van gemakkelijk verwijderbaar organisch materiaal uit het water gezuiverd en wordt ook de geuremissie van het anaerobe proces gereduceerd. De organische vervuiling, die moeilijker te verwijderen is, wordt tijdens de derde stap aangepakt. Dit is een robuust proces waarin aerobe (zuurstof minnende) bacteriën worden ingezet. Aan het einde van de derde stap is het water schoon.
In het laatste traject van het reinigingsproces vindt de scheiding van bacteriën en water plaats. Daarna kan het water in de IJssel worden geloosd.
De bacteriën worden teruggevoerd naar het begin van de derde processtap en doen daar opnieuw dienst als vuilverwijderaars. De aangroei van bacteriën wordt continu afgeroomd en naar de slibverwerking gebracht.
Een deel van het gezuiverde water vloeit naar de retourwaterbereidingsinstallatie, waar het zonder toevoeging van chemicaliën wordt ontdaan van een overmaat aan opgeloste kalk. Na filtratiestappen en desinfectie wordt het retourwater (terug)geleverd aan