Ontmantelen BioGasmotoren

15 januari 2024 | Ontmantelen biogasmotoren van wkk installatie.

De oude biogasmotoren, welke zijn afgeschreven en al enkele jaren uit bedrijf zijn, worden gedemonteerd en afgevoerd.

                                                            

 

IWE DASHBOARD

Vuil water

Inkomend water

4.063.000 m³

Droge stof

4.075 ton

CZV

14.757 ton
Inkomend water
4.063.000 m³
Droge stof
4.075 ton
CZV
14.757 ton

Schoon water

Naar IJssel

2.983.000 m³

Retourwater
De Hoop

1.229.000 m³
Naar IJssel
2.983.000 m³
Retour water DS Smith
1.229.000 m³
Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470