Verkleinen beluchtingsbassin AT1

18 december 2023 | I.v.m. het sluiten van Papierfabriek Stora Enso De Hoop, is de huidige verblijftijd van het water te lang in de huidige beluchtingsbassins.

Momenteel worden er drijvende folieschermen gemonteerd die de inhoud van het bassin moeten verkleinen. Begin januari wordt dit bassin in bedrijf genomen.

IWE DASHBOARD

Vuil water

Inkomend water

2.760.000 m³

Droge stof

3.039 ton

CZV

7.339 ton
Inkomend water
4.063.000 m³
Droge stof
4.075 ton
CZV
14.757 ton

Schoon water

Naar IJssel

2.376.000 m³

Retourwater
De Hoop

518.000 m³
Naar IJssel
2.983.000 m³
Retour water DS Smith
1.229.000 m³
Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470