Onderhoud Anaerobe Reactor

15 April 2024 | Onderhoud Reactor.

Momenteel wordt groot onderhoud gedaan aan de anaerobe reactor.  De tank wordt gereinigd, geïnspecteerd en enkele technische aanpassingen gedaan.

Reactor moest hiervoor geheel biogasvrij gemaakt worden. We verwachten begin mei de reactor weer in bedrijf te nemen.

                                                            

 

IWE DASHBOARD

Vuil water

Inkomend water

2.760.000 m³

Droge stof

3.039 ton

CZV

7.339 ton
Inkomend water
4.063.000 m³
Droge stof
4.075 ton
CZV
14.757 ton

Schoon water

Naar IJssel

2.376.000 m³

Retourwater
De Hoop

518.000 m³
Naar IJssel
2.983.000 m³
Retour water DS Smith
1.229.000 m³
Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470