Waterfabriek Eerbeek

De afgelopen zomers kenmerkten zich door lange periodes van droogte en daling van het grondwaterpeil: een groot maatschappelijk probleem. Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende beschikbaar water werken drie papierfabrieken in Eerbeek – Stora Enso De Hoop, Neenah Coldenhove en Folding Boxboard Eerbeek – daarom samen aan een volledig gesloten watersysteem dat in 2029 operationeel moet zijn op Industriewater Eerbeek (IWE). Mogelijk sluit Smart Packaging Solutions in een later stadium aan.

  • IWE zuivert het proceswater van de papierfabrieken en levert schoon water retour. De besparing aan grondwateronttrekkingen is 4.000.000 m3 water per jaar;
  • De grondwaterbronnen zijn nog operationeel als calamiteitenbron voor maximaal 12 dagen per jaar;
  • Verdampingsverliezen worden met gezuiverd IJsselwater aangevuld.

We doen het samen
Om dit volledig gesloten watersysteem succesvol te laten zijn, is samenwerking met technologiepartners, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, de Provincie Gelderland, de gemeente Brummen en drinkwaterbedrijven essentieel.

Planning
In het najaar van 2022 vindt de eerste technische stakeholdermeeting plaats en start de technologiescan.

IWE DASHBOARD

Vuil water

Inkomend water

4.070.699 m³

Droge stof

4.117 ton

CZV

14.366 ton
Inkomend water
4.070.699 m³
Droge stof
4.117 ton
CZV
14.366 ton

Schoon water

Naar IJssel

3.421.126 m³

Retourwater
DS Smith

711.084 m³
Naar IJssel
3.421.126 m³
Retour water DS Smith
711.084 m³
Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470