Inspectie-app maakt standaardisatie mogelijk

21 mei 2021 | IWE inspecteert de zuiveringsinstallatie dagelijks om tekortkomingen en storingen voor te zijn. Om de kwaliteit van de inspecties te verhogen en corrigerende maatregelen makkelijker te maken, hebben we nu de inspectie-app. Door deze standaardisatie kunnen we ook steeds leren van de historie.

IWE DASHBOARD

Vuil water

Inkomend water

4.070.699 m³

Droge stof

14.366 ton

CZV

4.117 ton
Inkomend water
4.070.699 m³
Droge stof
14.366 ton
CZV
4.117 ton

Schoon water

Naar IJssel

3.421.126 m³

Retourwater
DS Smith

711.084 m³
Naar IJssel
3.421.126 m³
Retour water DS Smith
711.084 m³
Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470