Groot onderhoud

Het beluchtingssysteem van het aerobe bassin verbruikte zoveel energie dat het systeemaan revisie toe was. Tijdens het groot onderhoud is meteen de beluchtingscapaciteit vergroot.

IWE DASHBOARD

Vuil water

Inkomend water

4.070.699 m³

Droge stof

14.366 ton

CZV

4.117 ton
Inkomend water
4.070.699 m³
Droge stof
14.366 ton
CZV
4.117 ton

Schoon water

Naar IJssel

3.421.126 m³

Retourwater
DS Smith

711.084 m³
Naar IJssel
3.421.126 m³
Retour water DS Smith
711.084 m³
Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470